کار جدید شروع کنیم؟

چند سال بود که پول صندلی می‌دادیم در یکی از فضاهای کار اشتراکی، امروز برای کاری باید می‌رفتم، تصمیم گرفتم با بعضی از دوستان که قرار بود با هم کاری رو شروع کنیم اونجا جلسه هماهنگ کنم و با هم گپ بزنیم. بعد از کلی گپ و گفت بالاخره به یک تفاهم مشترک رسیدیم برای همکاری در یک سال آینده، نمی‌دونم قراره واقعا چه اتفاقاتی بیفته، خیلی امیدی ندارم، ولی خب اگر یک قدم بردارن قطعا منم یک قدم بر می‌دارم، ولی تمرکز خودم روی آموزش خواهد بود. تا امروز کار جدی براش نکردم ولی کلیاتش رو درست کردم، فقط باید شروع کنم.

نوشتن یک دیدگاه